Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[다홍VLOG] 다홍이 휴대폰영상 모ZIP
검은고양이 다홍 Blackcat Dahong
검은고양이 다홍 Blackcat Dahong 592N theo dõi 44 Videos 36.91TR lượt xem 2021-08-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem77.82N
Thích tỷ lệ 71.3%
Số lần bình luận668
Tỷ lệ lượt xem 13.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 35.39TR - 63.72TR
Tỷ lệ tương tác 15.12%
Thẻ gắn
Giới thiệu
안녕하세요 수다홍님들
날것피디 윰피디입니다 ♡

당분간 다홍이채널
제가 운영하게 됐습니다 !! ㅇㅅㅇ00

잘부탁드립니다홍
Mở