Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Arrow talks politics
Dan Reynolds
Dan Reynolds 27.6N theo dõi 16 Videos 1.85TR lượt xem 2016-11-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem50.09N
Thích tỷ lệ 4.32%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.1TR - 16.4TR
Tỷ lệ tương tác 4.32%
Thẻ gắn
Arrow Reynolds Election Donald Trump Hillary Clinton Politics
Giới thiệu
A 4 year olds perspective on the election.
Mở