Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ついに1年半のときを経て、最終進化オオクワガタへ【オオクワガタ飼育】
当たらない競馬予想etc
当たらない競馬予想etc 12.1N theo dõi 1619 Videos 7.66TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem416
Thích tỷ lệ 91.7%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 3.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 295.75N - 546N
Tỷ lệ tương tác 9.86%
Thẻ gắn
オオクワガタ飼育 最終進化 1年半 幼虫から飼育 日本産オオクワガタ
Giới thiệu
ついにオオクワガタに成長しました。
幼虫から育て1年半・・・。
感無量です。
生き物を育てるのは子供達にとっても素晴らしい体験になったと思います。
#オオクワガタ飼育 #最終進化 #1年半
Mở