Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Crushing Crunchy & Soft Things by Car! EXPERIMENT CAR vs GIANT ORBEEZ WATER BALLOON
Life Hacks & Experiments
Life Hacks & Experiments 9.6TR theo dõi 937 Videos 3.53TỶ lượt xem 2021-11-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem152.78N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận73
Tỷ lệ lượt xem 1.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 69.52TR - 80.62TR
Tỷ lệ tương tác 0.9%
Thẻ gắn
Crushing Crunchy Soft Things by Car EXPERIMENT vs GIANT ORBEEZ WATER BALLOON
Giới thiệu
NEW VIDEO: https://www.youtube.com/channel/UCxPTZ0JoVfY-Cz9Kr0tGSFg
Mở