Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
심리학자가 말해주는 소개팅 성공비법 (미방분) #shorts
tvN D STUDIO
tvN D STUDIO 1.87TR theo dõi 1092 Videos 576TR lượt xem 2021-06-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-13
Tổng số lượt xem4.23N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.91TR - 3.45TR
Tỷ lệ tương tác 2.29%
Thẻ gắn
밀어서무장해제도티 김경일 김경일 교수 강의 김경일 교수 김경일 인지심리학 김경일 어쩌다어른 김경일 메타인지 김경일 개소리 심리학자 밀무 밀어서무장해제 밀어서무장해제2 밀어서 무장해제 밀어서무장해제대마 밀어서무장 무장해제 도티 이승윤예리 밀어서무장해제 예리 여행 국내여행 소시오패스 소패 도티tv 경기청정계곡 남한산성 닭백숙 인조 닭백숙 사나사계곡 사나사 계곡 불법퀴즈 패러글라이딩 글램핑 불법 범죄 알쓸범잡 밀어밀어 경기도 광주 균형 호메오스타시스 행복 경기도
Giới thiệu
소개팅 성공비법, 어려운거 없구나..
그저 잘 웃어주면 되는구나..
난 잘 웃는데.. 왜 그럴까... 🙄

📌풀버전에서 확인해보세요 : https://youtu.be/SVgU_F8sgvM

#밀어서무장해제2 #shorts
Mở