Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
专家:穷人有活下去的希望,社会才有希望 | 维辰财经
铁二毛
铁二毛 681 theo dõi 6 Videos 380.57N lượt xem 2018-01-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem225
Thích tỷ lệ 81.8%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 33%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 4%
Thẻ gắn
维辰财经 社会希望 活下去
Giới thiệu
视频来源和原始版权来自并归属 "维辰财经"
视频来源网络! 如有侵权,请联系删除 论点和本频道无关
Mở