Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Does this mean I'm smart now?
Commander Stupid
Commander Stupid 158 theo dõi 42 Videos 32.97N lượt xem 2022-05-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-23
Tổng số lượt xem9
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 5.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Yo yo yo everybody it's ya boy Commander Stupid back at it again with another shitty YouTube meme now I shall return back to my inconsistent and random upload schedule like usual.
Mở