Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
목소리 해명할게요..
유혜디
유혜디 405N theo dõi 174 Videos 109.05TR lượt xem 2020-11-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.01TR
Thích tỷ lệ 0.92%
Số lần bình luận4.3N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 916.91TR - 1.65TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.05%
Thẻ gắn
유혜디목소리 유혜디 해명
Giới thiệu
20만공약이었던 이비인후과진료보기 영상을 찍었는데 의료법이 까다로워서
올리면 문제가된다고하네요 ㅠ.ㅠ
제가 말로풀어보았습니다
꾸벅..
유혜디 SNS]
●유혜디 아프리카 주소 :http://bj.afreecatv.com/cinnamoroll
●유혜디 유튜브 :https://www.youtube.com/channel/UCMBbYvXl8iHmtdtlkXt0yYA
●유혜디 인스타그램 :https://www.instagram.com/hyejicham/?hl=ko

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

-아웃트로 BGM:sunset time-lapse

🎵Track : 댕청댕청 - https://youtu.be/5qEI_xTPa-Q

🎵Track : 널 만나러 가는길 - https://youtu.be/F71EcRblej0

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#유혜디#찐목해명한다시말서
Mở