Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[샤이니 온유] 바라던 바다 이형제 이진기 이동욱 (어미새와 아기새)
두부지수
두부지수 8.91N theo dõi 69 Videos 1.64TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-19
Tổng số lượt xem2.95N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 33.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.34TR - 2.41TR
Tỷ lệ tương tác 13.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu
샤이니 이형제는 진기가 형이고,
바바 이형제는 진기가 동생.
둘 다 귀여움 흐르다 못해 흘러넘쳐요

#SHINee #온유 #이진기 #이동욱 #바라던바다
Mở