Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
U-HAUL Rental For Dirt Bikes - Buttery Vlogs Ep97
Buttery Films
Buttery Films 339N theo dõi 167 Videos 62.02TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem205.63N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận213
Tỷ lệ lượt xem 60.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 37.4TR - 67.34TR
Tỷ lệ tương tác 3.54%
Thẻ gắn
buttery films dirt bike dirt bikes buttery dirt bike wheelies Danny duncan cboystv the deegans Hailie Deegan twitchthis1 Braydon price Adam cianciarulo cleats McFarland adamlz motocross supercross Axell Hodges day by slay monster energy josh hill electric dirt bike
Giới thiệu
Well my Mercedes Sprinter is in the shop yet again and we had no way of getting to the track so we got a U-HAUL! So stoked we are riding 110s again too I haven't had my own bike in over 6 months! There's nothing more fun than riding with your buddies whether it's on some back roads or out at Barona Raceway we are always having a good time. Thank you to everyone who watches and supports we truly appreciate all of you! For the latest merchandise head over to https://www.shopbuttery.com

Instagram buttery_films
Snapchat butteryfilms
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)