Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Vroom-Vroom in the Car | D Billions Kids Songs
D Billions
D Billions 24.8TR theo dõi 608 Videos 28.51TỶ lượt xem 2021-04-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem8.33TR
Thích tỷ lệ 0.17%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 33.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.79TỶ - 4.39TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.17%
Thẻ gắn
d billions kids songs songs for kids kids videos sing-along songs
Giới thiệu
Lyrics:


Vroom, vroom,
On the road.
Wheels on the blue car,
Go round and round.
Vroom, vroom,
In the car.
Someone singing,
Very merry song.
Guess who, guess who,
Singing merry song.
Woof-Woof,
Aah, Dog!
Yeah!

Vroom, vroom,
On the road.
Wheels on the pink car,
Go round and round.
Vroom, vroom,
In the car.
Someone singing,
Very merry song.
Guess who, guess who,
Singing merry song.
Baa-Baa
Aah, Sheep!
Yeah!

Vroom, vroom,
On the road.
Wheels on the white car,
Go round and round.
Vroom, vroom,
In the car.
Someone singing,
Very merry song.
Guess who, guess who,
Singing merry song.
Meow-Meow
Aah, Cat!
Yeah!

Vroom, vroom,
On the road.
Wheels on the red car,
Go round and round.
Vroom, vroom,
In the car.
Someone singing,
Very merry song.
Guess who, guess who,
Singing merry song.
Oink-Oink
Aah, Pig!
Yeah!

Also available on other music platforms:
http://music.mediacube.network/Vroom

#DBillions
Copyright AWA LLC 2021. All Rights Reserved
Mở