Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
주일 오후 예배 (20210321)
수원삼일교회
수원삼일교회 11.8N theo dõi 855 Videos 2.42TR lượt xem 2021-03-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem262
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 204.75N
Tỷ lệ tương tác 1.15%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)