Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Italian Cake 🧁 Dedicated for Galina’s Birthday 🎁 Happy Birthday Lovely Galina 🌹
Grandma Gold Hands
Grandma Gold Hands 14.4N theo dõi 770 Videos 698.84N lượt xem 2020-09-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem696
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận55
Tỷ lệ lượt xem 4.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 295.75N - 364N
Tỷ lệ tương tác 84.05%
Thẻ gắn
с днем рождения галина торт пирожное кекс заворное пирожное пирожное с творогом happy birthday galina birthday cale cake homemade cake pie домашний торт торт на день рожденье выпекаем торт праздничное пирожное печенье творожное пирожное пирожное с домашеим творогом cheese cake mini cake
Giới thiệu