Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ДЕТКИ КРАСИВО ПОЮТ - ЛИСТ КЛЕНОВЫЙ | Пётр Бальжик
Красивое христианское пение
Красивое христианское пение 26.6N theo dõi 456 Videos 7.31TR lượt xem 2021-10-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-24
Tổng số lượt xem4.56N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 17.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 819N
Tỷ lệ tương tác 8.52%
Thẻ gắn
Красивое Христианское Пение МСЦ ЕХБ Пётр Бальжик Бальжик Христианское пение
Giới thiệu