Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2021년 부분월식 온라인 관측회
국립어린이과학관
국립어린이과학관 3.86N theo dõi 272 Videos 187.99N lượt xem 2021-11-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-04
Tổng số lượt xem13.44N
Thích tỷ lệ 0.96%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.09TR - 11.01TR
Tỷ lệ tương tác 0.96%
Thẻ gắn
국립어린이과학관 부분월식
Giới thiệu
11월19일 '달'과 특별한 천문현상인 '부분월식'을 온라인으로 볼 수 있대요!
이번 부분월식은 특별하게 포항새천년기념관에서 실시간으로 촬영하고 국립대구과학관과 함께 생중계로 관측해봐요☆

★국립어린이과학관 홈페이지 : https://www.csc.go.kr/index.do ★
★정답 제출하기(~11/25) : http://naver.me/xdivBz3x ★
★실시간 관측 해외 영상 제공(00:13:12~00:20:38) ★
CosmoSapiens(Lunar Eclipse 2021 LIVE)
↓↓↓
https://www.youtube.com/channel/UC3ZODI-xZfdPanPP6tKUg9g
Mở