Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【DinTer】BYG戰隊論壇正式啟動!竟然還能投票換掉CEO?加入董事群的門檻?!分析韓國選手選擇隊伍的現實面!#UP直播
Dinter
Dinter 849N theo dõi 2226 Videos 506.19TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem305.37N
Thích tỷ lệ 1.26%
Số lần bình luận454
Tỷ lệ lượt xem 36%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 66.7TR - 111.15TR
Tỷ lệ tương tác 2.74%
Thẻ gắn
Dinter 丁特 lol 英雄聯盟 特哥 打野 jungle PCS 世界賽 BYG 小柴犬 韓服
Giới thiệu
►UP直播下載連結
ios:https://app.adjust.com/3jsiozy?campaign=dinter
Android:https://app.adjust.com/z4b3exy?campaign=dinter

訂閱DinTer的頻道👉 https://goo.gl/CU6gp1
加入我的頻道會員👉https://www.youtube.com/Dinterlolz/join

精華實況時間 ►2021/10/07
實況VOD連結►https://youtu.be/rpk4gZiP9nE

►Prev上一部影片 【DinTer】推動轉蛋法立法!與四黨立委召開聯合記者會!勿讓玩家淪為提款機! https://youtu.be/7eOYAIBd2Q0
►More Highlight 更多精華 【DinTer】BYG股東專區正式上線!征服者易大師MasterYi JG阿龜師傅打法掌控戰局!這樣玩20分鐘就能高速單吃巴龍?!讓聊天室狂刷777的超神操作!#UP直播
https://youtu.be/wAWvOOhqnIM

更多丁特 More DinTer

►Facebook:http://www.facebook.com/DinTerlol
►Twitch:http://www.twitch.tv/dinterlolz
►YouTube:https://www.youtube.com/user/Dinterlolz

#Dinter
Mở