Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Exploring Vathalmalai - Part 01 | Sharath R
Sharath Ojas
Sharath Ojas 5.28N theo dõi 4 Videos 1.41TR lượt xem 2020-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.18N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 22.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 5.31%
Thẻ gắn
dharmapuri dharmapuri talkies vathalmalai hill station mini ooty ooty வத்தல்மலை Vytla Hills vathalmalaihills dharmapuri tourism tamilnadu dharmapuri tamilnadu sharath ojas dharmapuri movie dharmapuri videos vathal malai dharmapuri ooty kolli hills india incredible india dharmapuri namma ooru my dharmapuri mydharmapuri
Giới thiệu
Exploring Vathalmalai - Part 01

Cinematography & Editing: Sharath R
Production: Dharmapuri Talkies (https://goo.gl/4B6BGQ)


Like us on Facebook: https://goo.gl/qR3ndP

Follow me on Instagram: https://goo.gl/PZLKds
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)