Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[캐치티니핑] 꿀젤리말고 물젤리??ㅣ해핑과 함께 물젤리 만들어보자~!!^^
상상츄tv
상상츄tv 31.6N theo dõi 322 Videos 29.82TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-09
Tổng số lượt xem8.12N
Thích tỷ lệ 84.7%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 25.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.68TR - 6.64TR
Tỷ lệ tương tác 0.89%
Thẻ gắn
캐치티니핑 티니핑 튜브 티니핑튜브 티니핑 티니핑tv 티니핑TV 캐치 티니핑 해핑 물젤리 꿀젤리 뽀로로
Giới thiệu