Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
NF - Clouds (Rock Cover by Our Last Night)
Our Last Night
Our Last Night 2.23TR theo dõi 226 Videos 572.31TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem459.25N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận1.44N
Tỷ lệ lượt xem 20.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 208.93TR - 242.37TR
Tỷ lệ tương tác 8.09%
Thẻ gắn
NF clouds NF cover clouds cover NF clouds clouds NF NF clouds cover clouds NF cover NF cover clouds clouds cover NF cover NF cover clouds cover NF clouds cover clouds NF NF rock cover NF rock version rock cover NF rock version NF clouds rock cover clouds rock version rock version clouds rock cover clouds our last night our last night new music our last night new song our last night clouds clouds our last night rock rock song music song cover
Giới thiệu
NF rock cover of “Clouds” by Our Last Night.
Stream & Download “Clouds”: https://amapto.me/olnband/
Subscribe: http://bit.ly/sub_OLN | NEWEST vids: https://youtube.com/playlist?list=PLQtqTMmRSduu-PWyCmdc--HkDHYXYnyW8&playnext=1&index=2

FOLLOW US!
Instagram: http://instagram.com/olnband
Facebook: https://.facebook.com/ourlastnightband
Twitter: https://twitter.com/OLNband
Spotify: https://bit.ly/olnspotify

WATCH MORE!
Covers: https://youtube.com/playlist?list=PLQtqTMmRSduumJvC6p2JlTK0oXW0XGufZ&playnext=1
Official Music Videos: https://youtube.com/playlist?list=PLQtqTMmRSduu0x0hD-jZUUWiagB6SoIXr&playnext=1
Popular Videos: https://youtube.com/playlist?list=PLQtqTMmRSduvdGyaxp_n-NgVjxTMnfHPD&playnext=1
Newest Videos: https://youtube.com/playlist?list=PLQtqTMmRSduu-PWyCmdc--HkDHYXYnyW8&playnext=1
Selective Hearing (Album Stream): https://youtube.com/playlist?list=PLQtqTMmRSdusMQx-Pm9bhheh0aIDgw1CS&playnext=1

SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS!
http://en-us.sennheiser.com | http://kieselguitars.com | http://zildjian.com/ | https://orangeamps.com/ | http://daddario.com/ | http://vicfirth.com/ | http://gretschdrums.com/ | http://jimdunlop.com

ABOUT OUR LAST NIGHT!
Our Last Night is an American rock band made up of Trevor Wentworth on vocals, Matt Wentworth on guitar/vocals, Alex Woodrow on bass, and Tim Molloy on drums. We release both original music and cover songs by combining melodic and heavy instrumentals with vocals inspired by rock and pop. For daily content, check out our social media accounts above!

#NF #RockCover #RockMusic
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)