Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Patanjali Dant Kanti Natural Toothpaste Review, Benefits & Price in Hindi
BollyStyle
BollyStyle 495N theo dõi 324 Videos 13.23TR lượt xem 2020-01-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem277
Thích tỷ lệ 2.53%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 2.53%
Thẻ gắn
patanjali toothpaste patanjali dant kanti patanjali dant kanti toothpaste bollystyle patanjali dant kanti review dant kanti toothpaste dant kanti toothpaste ke fayde dant kanti toothpaste review baba ramdev patanjali dant kanti natural patanjali dant kanti natural
Giới thiệu
Patanjali Dant Kanti Natural Toothpaste Review, Benefits & Price in hindi
Mở