Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Crazy Catch on a Swim Jig! Didn't expect this to happen.
Christian
Christian 11.1N theo dõi 30 Videos 14.13N lượt xem 2019-09-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem495
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 4.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 204.75N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 76.16%
Thẻ gắn
Bass Fishing Fishing kayak bass fishing tips best bass fishing kayak big bass kayak fishing fishing kayak vs bass boat bass fishing from kayak kayak setup for bass fishing bass fishing on kayak bass fishing out of kayak kayak bass fishing youtube channels Occoquan Reservoir
Giới thiệu
Great day on the occoquan reservoir, Cant believe this fish bit my swim jig. Wasn't any huge fish caught but it was still a lot of fun.

Location: Occoquan Reservoir
Time of Day: 7am-3:30pm
Temperature: Overcast, high of 82 degrees and low humidity
Water Temperature: 78-80 degrees
Kayak: Nucanoe Frontier 12
Rod and Reels:

7'3" Fitzgerald Swim jig rod paired with a 6:4:1 Shimano Chronarch CI4 with 30lb Suffix Braid
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)