Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
365일 공동체 성경읽기_7월 24일_205일차(느 7-9, 시 50)
공동체 성경 읽기
공동체 성경 읽기 36.3N theo dõi 2856 Videos 33.89TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem454
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 182N - 364N
Tỷ lệ tương tác 8.15%
Thẻ gắn
성경 성경읽기 기독교 교회 말씀 성경듣기 바이블 설교 크리스천
Giới thiệu
[365일 공동체 성경읽기_7월 24일_205일차]

느헤미야 7-9장, 시편 50편

'공동체 성경 읽기'에 대해 더 많은 정보를 알고 싶다면 아래 주소를 클릭하시거나 검색창에서 '공동체 성경 읽기'를 검색하세요.

공식 사이트 : http://www.prsi.org​​​

*본 영상은 CGNTV와 공동체성경읽기(PRS)가 공동기획하여 제작한 영상으로 무단으로 영상을 편집 및 재배포가 금지됩니다.
*영상 제공 : CGNTV 제공

#공동체성경읽기​#성경​ #드라마바이블​ #Bible​ #크리스천​ #기독교​ #설교​ #말씀​#성경낭독
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)