Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Completa La Canción De Bizarrap
Ibai
Ibai 9.7TR theo dõi 808 Videos 2.34TỶ lượt xem 2022-09-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-15
Tổng số lượt xem1.25TR
Thích tỷ lệ 5.65%
Số lần bình luận527
Tỷ lệ lượt xem 13%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 137.25TR - 411.79TR
Tỷ lệ tương tác 6.07%
Thẻ gắn
ibai llanos ibai g2 esports reaccionando caster narrador ibai reacciona ibai reaccionando league of legends lol
Giới thiệu
vídeo original: https://www.youtube.com/watch?v=0n9xQB9k8Gw

Extraído de mi canal de TWITCH: https://www.twitch.tv/ibai/
MI PODCAST:
https://www.youtube.com/channel/UC6jNDNkoOKQfB5djK2IBDoA
TWITTER: https://twitter.com/IbaiLlanos/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ibaillanos/
MI CANAL DE DISCORD: https://discord.gg/ibai
TIK TOK: https://www.tiktok.com/@ibaillanos/
REDDIT: https://www.reddit.com/r/Ibai/
Contacto: [email protected]

Editor: https://twitter.com/Rickyexp/
Mở