Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
churrasqueira forno e fogão
Silvonei Gonçalves
Silvonei Gonçalves 4.61N theo dõi 1 Videos 833.14N lượt xem 2013-12-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem819.86N
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận787
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 149.21TR - 268.58TR
Tỷ lệ tương tác 2.53%
Thẻ gắn
churrasgueira churrasqueira churrasqueira de tijolo churrasqueira forno e fogão como construir churrasqueira passo a passo Como Construiir Churrasqueira
Giới thiệu
churrasqueira de tijolo passo a passo
Mở