Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
아기강아지랑 놀기? OR 강아지가 주인을 놀아주기? | 빵디월드#9🐶
빵디월드BBang D World
빵디월드BBang D World 2.5N theo dõi 9 Videos 633.05N lượt xem 2018-06-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem18.93N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận103
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.59TR - 15.49TR
Tỷ lệ tương tác 7.49%
Thẻ gắn
유기견 유기견입양 유기견입양후기 강아지 아기강아지 강아지애교 멍멍이 댕댕이 dog doggy puppy cutepuppy 강아지놀아주기 개랑놀기 빵디 빵디월드 빵디비디오 강아지빵디 개플루언서 강아지인플루언서 견주 견주공감 강아지공감 강아지입양 멍멍이입양 입양 놀아주기 강아지게임 강아지훈련 개훈련
Giới thiệu
귀여워서 어쩔 줄 모르는 누나들과 빵디의 일상!!!!!!!!!!

입양 후 집에 온지 3일차 되는 빵디의 모습이에요
뭐가 그리 좋은지 계속해서 웃는 누나들ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ이죠?

넘나 귀여워서 자꾸 장난치고 싶은 누나들의 마음⭐

빵디는 지금 쑥쑥커서 개린이가 되었어요!!!!!!!!
많은 사랑과 관심과 좋아요와 댓글과 구독
진심으로 감사합니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!❣️

누나1은 직장인이라 편집하면서 지칠때도 있지만(ㅠㅠ) 많은 댓글과
귀여운 아기 빵디를 보면서 편집하고 있답니다 히히 🙆🏻‍♀️

그럼 이번주도 화이팅하시는 한 주 되세요💕
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)