Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Конкурс на 1000 рублей.
ГУБЕРНАТОР Yay
ГУБЕРНАТОР Yay 18 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2019-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem34
Thích tỷ lệ 32.35%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 267.65%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Канал сестры: https://www.youtube.com/channel/UCQ2ir79G9bf3Alf_jhsA_Xg
Mở