Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Batista Lima e Suzy Navarro – Incertezas (Acústico)
Batista Lima Oficial
Batista Lima Oficial 442N theo dõi 400 Videos 62.53TR lượt xem 2021-10-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem8.21N
Thích tỷ lệ 99.8%
Số lần bình luận44
Tỷ lệ lượt xem 1.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 887.25N - 2.22TR
Tỷ lệ tương tác 15.2%
Thẻ gắn
Batista Lima
Giới thiệu
Batista Lima 4.5 - Um Acústico Com Amigos
Participação: Suzy Navarro
Música: Incertezas
Compositor: Batista Lima
Produção e arranjos: Batista Lima

___
Live Completa: https://www.youtube.com/watch?v=C1HhH...
Gravado no dia 08 de Maio de 2021 / Fortaleza - CE

Site Oficial: https://batistalimaoficial.com.br
Instagram: @batistalimaoficial https://instagram.com/batistalimaoficial
Facebook: @batistalimaoficial https://www.facebook.com/batistalimao...
YouTube: https://www.youtube.com/c/batistalima...

Contatos para shows:
81 99888-7720 (Marcelo Lima – Forrozão Promoções)
81 99108-2956 (Josimo Costa – Forrozão Promoções )


CLIPES: https://www.youtube.com/watch?v=SWc11...
LADO B:
https://www.youtube.com/watch?v=-2Ywh...

DVD (João Pessoa – PB):
https://www.youtube.com/watch?v=-56y5...

DVD (João Pessoa – PB) Completo:
https://www.youtube.com/watch?v=8pbfG...
Mở