Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
라면을 묵는다 . . .
이해인
이해인 182N theo dõi 33 Videos 16.92TR lượt xem 2021-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem440.01N
Thích tỷ lệ 95%
Số lần bình luận570
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 200.2TR - 360.36TR
Tỷ lệ tương tác 2.59%
Thẻ gắn
이지 이지leezy 이지피아노 시골 귀농 농사 시골집 부모님 아빠 엄마 가족 흙수저 금수저 경상남도 경남 한국 korea 라면 먹방 mukbang 롤러코스터 비키니 비키니먹방 bikini 브이로그 vlog 집수리 집만들기 지붕
Giới thiệu
#전원일기 #시골여자 #이해인
지붕을 만든다 라면도 묵는다 그렇게 살아간드아..*이지 패트리온 Leezy behind story + photo
https://www.patreon.com/imleezy

*이지 인스타그램 Leezy instagram
https://www.instagram.com/leehaeinleezy

*이지 피아노 - [전원일기] @이지Leezy
Mở