Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Protective girlfriend meme (Countryhumans UwU)
CherryωittyUwU
CherryωittyUwU 10.3N theo dõi 246 Videos 2.28TR lượt xem 2020-02-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem50.41N
Thích tỷ lệ 4.08%
Số lần bình luận124
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.16TR - 16.49TR
Tỷ lệ tương tác 6.54%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Inspired by: CallMeNick
Mở