Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bothering People With My Vocal Warm Ups (keek)
Ariana Grande
Ariana Grande 49.8N theo dõi 5 Videos 826.51N lượt xem 2013-07-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-13
Tổng số lượt xem307.86N
Thích tỷ lệ 1.66%
Số lần bình luận183
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 140.07TR - 162.48TR
Tỷ lệ tương tác 2.26%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Love you Eric Vetro
Mở