Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bothering People With My Vocal Warm Ups (keek)
Ariana Grande
Ariana Grande 50.2N theo dõi 5 Videos 816.64N lượt xem 2013-07-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem304.44N
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận182
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 138.5TR - 160.68TR
Tỷ lệ tương tác 2.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Love you Eric Vetro
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)