Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
청년들의 지지를 받는 비결이 있는 게 팩트인가요?
장예찬TV
장예찬TV 92.1N theo dõi 145 Videos 3.67TR lượt xem 2021-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem16.4N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận220
Tỷ lệ lượt xem 17.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.46TR - 13.42TR
Tỷ lệ tương tác 30.35%
Thẻ gắn
정치 시사 방송 보수 진보 유튜버 청와대 대통령 국회 의원 대한민국 서울 부산 평론 시국 코로나 경제 사회 언론 국회의원 여의도 대선 지방선거 지선 총선 선거 당사 국민의힘 더불어민주당 국민의당 정의당 미국 부동산 민주주의 지지율 JTBC 여론조사 꼰대 페미니스트 페미 선거개입
Giới thiệu
#청년 #특임장관 #장예찬

청년들의 지지를 받는 비결이 있는 게 팩트인가요?
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)