Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
새우 버터구이 요리 진짜 맛있음 강력 추천!
마끼아또
마끼아또 370N theo dõi 540 Videos 139.04TR lượt xem 2019-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem78.23N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận436
Tỷ lệ lượt xem 21.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 35.58TR - 64.06TR
Tỷ lệ tương tác 7.64%
Thẻ gắn
마끼아또 트위치 스트리머 스트리밍 생방송 핫클립 쉼표 머리 먹방 쿡방 요리방송 대파 새우 버터구이 새우
Giới thiệu
트위치 마끼 검색!
https://www.twitch.tv/dysen7
Mở