Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
고추냉이맛, 깨맛 초콜릿이 있다?!?😱 파리에서 배 타고 온 왕특이한 초콜릿 리뷰 먹방!!! Palette Chocolate Mukbang [홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥]
홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥
홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥 481N theo dõi 476 Videos 134.08TR lượt xem 2022-06-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-04
Tổng số lượt xem92.45N
Thích tỷ lệ 1.62%
Số lần bình luận49
Tỷ lệ lượt xem 19.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 42.04TR - 75.71TR
Tỷ lệ tương tác 2.15%
Thẻ gắn
개그맨 커플 코빅 코미디빅리그 부부 신혼부부 맛있는녀석들 맛녀 디저트 review dessert 특이한 쯔양 얌무 히밥
Giới thiệu
꽁냥이들~~💖
큰 맘 먹고 산 팔레트 초콜릿 어떤가용?!ㅎㅎㅎ
특이한 맛들이 넘 많아서 신기했어유ㅋㅋㅋㅋ
저는 완전 추천합니당!!!ㅋㅋㅋ


#홍윤화김민기 #꽁냥꽁냥 #팔레트초콜릿


---------------------------------------------------------------------------------
홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥 구독 하시고 좋아요 눌러주세요^^
수.금 6~7시에 만나요!!
홍윤화 www.instagram.com/yunhwahong/
김민기 www.instagram.com/kmg2604/
문 의 [email protected]
Mở