Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Do You POSITION like a CHALLENGER or RANK 1 HEALER - Skill Test
Skill Capped WoW Guides
Skill Capped WoW Guides 106N theo dõi 427 Videos 18.81TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem11.54N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 10.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.25TR - 6.09TR
Tỷ lệ tương tác 5.2%
Thẻ gắn
wow world of warcraft shadowlands wow shadowlands arena wow pvp gladiator rival guide challenger duelist disc holy resto restoration druid paladin monk priest shaman heal healer healing how to heal wow pvp healing
Giới thiệu
►Join our Discord server: https://discord.gg/fQXxf8uFTw
►Get the RATING You’ve Always Wanted: https://www.skill-capped.com/wow
►SUBSCRIBE for more WoW Guides: https://goo.gl/pJYhJq

0:00 - Intro
1:27 - Challenger Healer
3:08 - Rival Healer
5:21 - Rank 1 Healer

What is Skill Capped?
Skill Capped is a hyper improvement learning platform for World of Warcraft. From casual PvPers to hardcore arena veterans, Skill Capped has helped thousands of players accomplish their goals.

What are you waiting for? Take a look for yourself and find out why Skill Capped is THE hyper improvement platform for World of Warcraft: https://www.skill-capped.com/wow

Follow Skill Capped at:
►FACEBOOK: https://www.facebook.com/skillcapped
►TWITTER: https://twitter.com/skillcapped

#skillcapped #wowpvp #shadowlands

Concepts: wow, world of warcraft, shadowlands, wow shadowlands, arena, wow pvp, healer, positioning, 9.1
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)