Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[SKmagic] EP.12 바스크 치즈 케이크 COOK ALONG WITH 요리인류
SK매직
SK매직 98.3N theo dõi 588 Videos 168.95TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-14
Tổng số lượt xem290
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 227.5N
Tỷ lệ tương tác 4.83%
Thẻ gắn
Giới thiệu
바스크 치즈 케이크는 스페인 바스크 지방에서 유래한 전통 케이크로
입안 가득 퍼지는 고소함과 진한 풍미가 특징인데요.

지금 “신개념 쿠킹클래스 COOKALONG”에서
캐러멜 향과 촉촉한 식감과 부드러운 맛의 조합을 체험해보세요.

당신도 쉐프가 될 수 있습니다!
SK Magic x 요리인류

#SK매직 #잇츠매직 #쿠킹클래스 #쿡얼롱 #바스크치즈케이크
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)