Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
UNBELIEVABLE MOMENTS CAUGHT ON CAMERA!
Hooked
Hooked 2.52TR theo dõi 133 Videos 783.78TR lượt xem 2021-04-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem889.43N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận897
Tỷ lệ lượt xem 35.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 404.67TR - 469.44TR
Tỷ lệ tương tác 2.11%
Thẻ gắn
UNBELIEVABLE MOMENTS CAUGHT ON CAMERA! unbelievable moments caught on camera sports funny moments no one would believe amazing funny fails fair play highlights if it were not filmed save
Giới thiệu
UNBELIEVABLE MOMENTS CAUGHT ON CAMERA!

(You’re not obligated to participate in the giveaway mentioned in the video. It is ONLY a recommendation and free of choice. You must have a Twitter account/email. Winners will be chosen at random and will be notified within 48hr. If a potential Prize winner forfeits or does not claim a prize, the prize will be re-awarded. The odds of winning are dependent on the number of entries. Giveaway is in no way endorsed or sponsored by YouTube)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)