Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Frank Zappa - Dickie's Such An Asshole - Video (Lund - Sweden - April 26,1988) Haenna Hoona Version
Rufus
Rufus 4.49N theo dõi 148 Videos 3.26TR lượt xem 2021-02-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem331
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 1.81%
Thẻ gắn
frank zappa dickie's such an asshole asshole sweden april 1988 Lund laughing guitar solo blues live great performance funny ike willis scott thunes chad wackerman last tour amazing bobby martin mike kennelly stage hat Haenna Hoona 26 Show Best Concert Stage Rock Bass Drum Secret Word Hilarious Lol Singer Incredibile Svezia Divertente Risate Assolo Concerto Musica stratocaster fender chitarra basso batteria olympen
Giới thiệu
Olympen, Lund - Sweden - April 26,1988 -
Secret Word: Haenna Hoona -
Thanks to: https://zappateers.com/
Mở