Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
영덕 바다에서 채취한 관절매물고둥, 전복, 소라로 소나무 솔찜 해먹기
바다중독자
바다중독자 50.9N theo dõi 95 Videos 5.55TR lượt xem 2022-06-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-27
Tổng số lượt xem121.49N
Thích tỷ lệ 1.21%
Số lần bình luận343
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 55.25TR - 99.48TR
Tỷ lệ tương tác 4.04%
Thẻ gắn
바다 물질 해루질 잠수 다이빙 전복 소라 뿔소라 자연산전복 해남 해산물 프리다이빙 자급자족 생존 전복소라 아무르불가사리 삐둘이소라 관절매물고둥 개우 영덕
Giới thiệu
바다중독자 스토어
https://smartstore.naver.com/jogaeggupjil

바다중독자 인스타그램
https://www.instagram.com/helladope051

바다중독자 미니 갤러리
https://www.instagram.com/seaaddict051

[email protected]
Mở