Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
잼민이 마저 컨텐츠로 만들어버림
뚜뚜형
뚜뚜형 111N theo dõi 1197 Videos 80.21TR lượt xem 2021-05-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem92.5N
Thích tỷ lệ 96%
Số lần bình luận168
Tỷ lệ lượt xem 83.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 42.08TR - 75.75TR
Tỷ lệ tương tác 3.06%
Thẻ gắn
뚜뚜형 뚜두 뚜뚜 마플 마인애플 꾸몽 카운터 마크 마인크래프트 야생 생존 minecraft 생존기 마크야생 마크BE 마인크래프트BE BE 솔로생활 BE생활 피글린 마인크래프트 apk 1.17 1.17마크 1.17마인크래프트 운터 유성 파크모
Giới thiệu
리소스팩 정보 : https://youtu.be/tirVBX3jfl0

구독 한번씩 부탁드립니다! (🔔아이콘을 누르시면 편합니다)

@뚜뚜형 이메일 : [email protected]
@광고문의 주소 : [email protected]
@뚜뚜형 트위치 : https://www.twitch.tv/2ddu_
@뚜뚜형 트게더 : https://tgd.kr/2ddu_
@뚜뚜형에게 선물 보내기 : https://fancim.me/celeb/celebDonation.aspx?cu_id=afjunchan35
※뚜뚜형에게 각종 방법을 통해 팬아트등을 보내 주신다는 것은, 해당 컨텐츠의 일부 또는 전체를 사용하여 영상제작의 일부가 되는 것에 동의 한 것으로 취급합니다. 또한 그렇게 제작된 영상은 수익창출이 될 수 있습니다.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
# 사용 음원 사이트

- DOVA-SYNDROME
http://dova-s.jp/

- 効果音ラボ
https://soundeffect-lab.info/

- MusMus
https://musmus.main.jp/
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

#뚜뚜형 #마인크래프트 #10배체력야생
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)