Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PARLIAMENT COMMENCED DEBATES ON THE PRESIDENTIAL SPEECH
Wi Yard
Wi Yard 50N theo dõi 1382 Videos 7.59TR lượt xem 2022-05-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-01
Tổng số lượt xem3.11N
Thích tỷ lệ 3.21%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 6.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 546N - 1TR
Tỷ lệ tương tác 3.86%
Thẻ gắn
Giới thiệu