Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Jennifer Lawrence presenting at Producers Guild Awards!
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence 1.6N theo dõi 16 Videos 910.94N lượt xem 2015-01-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem729.09N
Thích tỷ lệ 0.37%
Số lần bình luận328
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 132.67TR - 238.85TR
Tỷ lệ tương tác 0.82%
Thẻ gắn
Jennifer Lawrence (Celebrity) Film Producer (Profession) Film (Media Genre) Award Producers Guild Of America Award (Award) Producers Guild Of America (Organization)
Giới thiệu
www.jenniferlawrence.us
www.twitter.com/jenlawus
Mở