Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SK가스 '내가 늘 지켜요' 캠페인 촬영 현장으로 아이들을 옮겨주세요!!ㅣ무엇이든 옮겨드립니다 EP.05
SK가스
SK가스 5.13N theo dõi 76 Videos 15.44TR lượt xem 2021-05-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem17.06N
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.75TR - 13.96TR
Tỷ lệ tương tác 0.58%
Thẻ gắn
Giới thiệu
어린이들의 안전을 지키는 SK가스의 멈춤 캠페인
'내가 늘 지켜요' 캠페인 촬영 현장으로 아이들을 옮겨주세요!
무엇이든! 어디든! 누구든! 옮겨드리는
무엇이든 옮겨드립니다 EP.05!

02:13 삼촌 왜 이렇게 시끄러워요...?
03:12 오늘 영상 찐 목적 ㅋㅋ

🎁 캠페인 영상 보고 스타벅스 쿨러 받아가세요!
youtu.be/XKCNaGelFX4

🚌캠페인 사이트에서도 다양한 이벤트 진행 중
https://www.safe-skgas.co.kr

※제작진과 출연진 모두 방역수칙을 철저히 준수하여 촬영했습니다.

#무엇이든옮겨드립니다 #멈춤캠페인#내가늘지켜요 #어린이통학차 #스타리아 #SK가스 #현대자동차 #경기도 #한국교통안전공단 #초록우산어린이재단 #세이프스쿨버스 #미세먼지
Mở