Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【解散7回】ジェラードンかみちぃの正しい相方の選び方講義
ジェラードンといっしょ
ジェラードンといっしょ 71.6N theo dõi 80 Videos 12.95TR lượt xem 2022-07-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-03
Tổng số lượt xem189.77N
Thích tỷ lệ 2.04%
Số lần bình luận200
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 138.13TR - 252.11TR
Tỷ lệ tương tác 3.1%
Thẻ gắn
Giới thiệu
今日はかみちぃの相方の選び方講座です!
Mở