Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
칼로 시작해서 칼로 끝나는 영화(결말포함)
정씨네:영화집ZIP
정씨네:영화집ZIP 63.5N theo dõi 20 Videos 7.42TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-30
Tổng số lượt xem10.87N
Thích tỷ lệ 92.6%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 17.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.93TR - 8.89TR
Tỷ lệ tương tác 1.63%
Thẻ gắn
영화리뷰 영화리뷰결말포함 결말포함 영화추천 한국영화 느와르영화 김준배영화 김준배건달 스릴러영화 조폭영화
Giới thiệu
#영화추천#배우김준배#건달영화
영화바로보기: https://serieson.naver.com/movie/detail.nhn?productNo=407950
영화의 저작권은 제작사와 배급사에 있습니다.

나래이션 최소화한 두번째 채널:
https://www.youtube.com/channel/UCqCNxLMDuVniMkEBdDUB8VQ

비지니스문의: [email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)