Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[배스몰카]--10년만의 복수! (영치볌)
영치범
영치범 118 theo dõi 4 Videos 2.38N lượt xem 2019-10-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem304
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 16.12%
Thẻ gắn
배스 몰카 친구 초보 유튜버 구독 좋아요
Giới thiệu
10년동안 괴롭힌 친구의 최후입니다.
재밌게봐주세용
음악출처:브금저장소

#배스 #몰카 #친구 #초보 #유튜버 #구독 #좋아요
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)