Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
মাএ ৫ মিনিটে নওগাঁর বিখ্যাত প্যারা সন্দেস।How To Make Sondesh।Pera sondesh Recipe।Easy Sweet Recipe
VirGiN FooD laB
VirGiN FooD laB 28.4N theo dõi 204 Videos 3.34TR lượt xem 2020-02-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.33N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 18.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 955.5N - 1.72TR
Tỷ lệ tương tác 0.94%
Thẻ gắn
virgin food lab.pera sondesh pera sondesh recipe perasondsh perasondeshrecipe homemade sondesh গুড়া দুধের প্যারা সন্দেস নওগাঁর প্যারা রেসিপি মিস্টি রেসিপি googls recipes 5min sweet pera sondesh with virgin food lab chara recipes
Giới thiệu
#PeraSondesh
#VirginFoodLab
#PeraSondeshRecipe

মাএ ৫ মিনিটে নওগাঁর বিখ্যাত প্যারা সন্দেস।How To Make Sondesh।Pera sondesh Recipe।Easy Sweet Recipe
Mở