Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MINGWEIROCKS - Eating Girlfriend's PEANUT BUTTER Be Like... #shorts
mingweirocks
mingweirocks 1.38TR theo dõi 240 Videos 1.23TỶ lượt xem 2022-01-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-19
Tổng số lượt xem68.42TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1.01N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 24.9TỶ - 31.13TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.29%
Thẻ gắn
shorts funny comedy mingweirocks
Giới thiệu
Hey people! 💛 If you enjoyed this video, remember to give it a great big thumbs up and SUBSCRIBE!

✨WHO AM I? ✨
My name is MING! I’m a content creator, athlete, actor & martial artist. I hope to make you guys laugh everyday by watching my videos!

FOLLOW ME:
Instagram - https://www.instagram.com/mingweirocks
TikTok - https://www.tiktok.com/@mingweirocks
Facebook: https://www.facebook.com/mingweirocks

#Shorts #mingweirocks #sillyian
Mở