Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
안성 마둔지 제등낚시/붕어낚시/내림낚시/중층낚시/전층낚시/carpfishing/떡붕어/가끔은 편한 낚시가 최고!!
홍쓰TV
홍쓰TV 1.98N theo dõi 94 Videos 429.88N lượt xem 2022-08-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-01
Tổng số lượt xem1.79N
Thích tỷ lệ 2.95%
Số lần bình luận34
Tỷ lệ lượt xem 90.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 819N - 1.45TR
Tỷ lệ tương tác 21.91%
Thẻ gắn
마둔호수 내림낚시 전층낚시 중층낚시 붕어낚시 떡붕어 어랑좌대 へらぶな carp fishing 노지낚시 중앙어수라 안성 금광지 마둔지 마둔저수지 잔교 장교 초친 제등
Giới thiệu
1080p 시청♡구독 & 좋아요 & 알람♡
이번 영상은 조금은 편한 잔교낚시를 다녀왔습니다.
마둔지는 방류없는 노지터이지만 잔교가 잘 설치되어 있어 편하게
낚시할수 있고 수심이 깊어 어떤 척수든 초친낚시가 가능합니다.
붕어가 잘나오는건 덤!!
#내림낚시 #중층낚시 #붕어낚시
Mở