Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
now we ON LEAGUE
Flash
Flash 29 theo dõi 187 Videos 3.59N lượt xem 2019-12-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
League Of Legends (Video Game) ranked top aye
Giới thiệu
Multistreaming with https://restream.io/

Welcome to my stream, it will be chill and just.....chill enjoy yourself and relax.
Mở